هشدار درباره قطعی آب شهرها در تابستان/شرط جلوگیری از جیره‌بندی آب