مهدوی‌کیا: بهترین خاطره من از دربی زمانی است که زاید ۳ گل به استقلال زد