رئیس جامعه مدیران صنعت کفش: واردات کفش‌های فله‌ای و بی‌کیفیت چینی و ویتنامی کفش ایرانی را نابود کر