سازمان ملل خواستار پایبندی به توافق آتش بس در یمن شد