پرونده توقیف اموال و کشتی‌های مرسک‌لاین باز است/ تعهدات داده شده ضمانت اجرا دارد