هاآرتص: نگرانی اعراب درباره احتمال توافق هسته‌ای با ایران