سیاست‌های جهادکشاورزی به نفع کشاورزان نیست/ تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی نداریم