استقبال شهرداری منطقه 21 از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی