محمدزاده: باشگاه گسترش فولاد، پایبند به اصول اخلاقی و اعتقادی است