کاهش ۴۵درصدی تولید انبه در هرمزگان/خرمای بشاگرد نیازمند حمایت است