لام: به خلق شگفتی مقابل بارسا باور داشتیم/باخت بایرن در بازی رفت رقم خورد