دایی:گذشت زمان ثابت می‌کند این فصل چه کسانی به پرسپولیس خیانت کردند