حجتی: هدف از اعمال فشار به قوه قضاییه، انحراف از عدالت‌محوری است