آسوشیتدپرس:پیشرفتی در مذاکرات کری با مقامات ارشد روسیه حاصل نشد