مهاجم ناکام پرسپولیس در آستانه دومین قهرمانی لیگ برتری!