رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خواستار تشدید مجازات‌‌ها در رابطه با مواد مخدر شد