دبیری: ادبیات گودرزی در مورد کی‌روش درشان وزیر ورزش نبود