فیاض: علوم انسانی فارغ از دین نیست/ زیباکلام: علم باید تعریف شود