گزارش تصویری/برخورد پلیس پایتخت با دور دور های خیابانی