جزئیات برنامه دولت برای رونق صنایع کوچک/ پرداخت ۸ درصد سود وام‌ها