حضور نماینده ایران در کمپ استعدادیابی فدراسیون جهانی تنیس روی میز