دانش آموز جوانرودی موفق به کسب مدال نقره مسابقات کشوری کونگ فو شد