دولتمردان موضعی متناسب با سیاست‌خارجی انقلاب اسلامی پیرامون اوضاع یمن اتخاذ کنند