واردات هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی ارتباطی با رفع تحریم‌ها ندارد