وزارت بهداشت از محصولات دارويي و پزشکي هلال‌احمر حمايت تام مي‌کند