رئیس اتحادیه والیبال فنلاند: از شهرت و قدرت تیم ایران به خوبی آگاهیم