برپایی دوره آموزشی مربیان مهدهای قرآنی در آذربایجان غربی