گزارشی از تاریخچه قهرمانان لیگ ایران/ دوئل بی‌جام‌ها با سپاهان