انتشار یک آلبوم موسیقی برای کشته‌شدگان بیگناه تاریخ