اگر جای وزیر بودم، به مردم کتاب هدیه ‌می‌دادم/ شعر‌هایم عاشقانه اجتماعی است