کاهش 1 میلیارد دلاری ذخایر روپیه ایران در بانک هندی