وزیر خارجه مستعفی یمن تهاجم عربستان به یمن را جنگ «یمنی‌ها با یمنی‌ها» دانست