مذاکرات پشت پرده اوپک و غیراوپک برای کاهش تولید نفت