تاکید امام جمعه هندیجان بر ضرورت اداره اوقاف در این شهرستان