اوباما: کشورهای خلیج فارس حق دارند از رفتارهای ایران نگران باشند/ ایران حامی تروریسم است