پدیده گرد و خاک برای مناطق شرقی کشور/ ورود سامانه‌ بارشی از نوار غربی