گلکسی اس 6 و اس 6 اج آبنبات چوبی 5.1 را ماه آینده دریافت می کنند