50 درصد از موتورسواران زنجانی از لوازم ایمنی استفاده می‌کنند