سیستم اقتصادی کشور با مشکلات جدی مواجه است/صنعت نساجی در آستانه ورشکستگی