آمادگی ایران برای ارسال سه فروند هواپیما تا ۲۴ ساعت آینده به یمن