یک اثر چاپ‌نشده روی صحنه می‌رود/ چالش فرزندان و والدین