اوباما پیش از نشست کمپ دیوید با هیات عربستانی دیدار می‌کند