گواردیولا: بارسلونا شایسته صعود به فینال بود و امیدوارم قهرمان شود