اوباما: توافق هسته ای بهترین گزینه برای امنیت منطقه است /تحریم‌های غیرهسته ای را همچنان با قدرت ادام