تظاهرات گسترده در «بیت‌لحم» همزمان با سالروز «یوم‌النکبه»