کشت 3 هزار هکتار چغندر قند ریشه‌ای در استان اردبیل