ایستادگی تیم مذاکره‌ کننده موجب عقب‌نشینی طرف غربی می‌شود