واردات هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی ارتباطی با رفع تحریم‌ها ندارد/ نقض آشکار حقوق ایران توسط ساز