سپاهان بدون محروم و مصدوم به مصاف سایپا می‌رود/ بازگشت نویدکیا