کنسرت مشترک «بیژن کامکار» و «امیر اثنی عشری» برگزار می‌شود